Schweiz tar asylsökandes pengar

1:47 min

Danmarks beslut att beslagta asylsökandes värdesaker har mötts av hård internationell kritik. I Schweiz är det här redan genomfört i praktiken. Asylsökande måste redovisa sina tillgångar och lämna ifrån sig det som överstiger 1.000 schweizer franc.

I schweizisk public service TVs nyhetsprogram Tio i tio visar en flykting från Syrien upp kvittot han fick av polisen sedan de tagit lite mer än hälften av hans pengar och låtit honom behålla CHF 1.007.55, motsvarande drygt 8.500 kronor.

Han berättar att han sålt sitt hus i Syrien för att kunna bekosta familjens flykt. Det han hade kvar hade han nu behövt för att kunna köpa kläder och annat nödvändigt för barnen.

Den schweiziska asyllagen ålägger asylsökande att lämna ifrån sig pengar och värdesaker som överstiger 1.000 franc som ett bidrag till kostnader för asylprocessen och uppehälle. För att uppmuntra asylsökande att inte stanna i landet får den som lämnar Schweiz inom sju månader tillbaka sina pengar.

Stephan Frey vid hjälporganisationen Schweizerische Flüchtlingshilfe tycker att det är ett ovärdigt förfarande av en rättsstat. Under det gångna året har 112 personer fått lämna ifrån sig tillgångar.

Men också den som kommer utan pengar måste senare betala en extra skatt i Schweiz. De som beviljas uppehålls- och arbetstillstånd måste under en tioårsperiod betala tio procent av lönen i upp till tio år eller tills de har betalat 15.000 franc.

Trots den stora flyktingströmmen till Europa under det gångna året var antalet som sökte sig till Schweiz mindre än på många år. Chefen för den schweiziska migrationsmyndigheten säger i en tidningsintervju idag att Schweiz är mer oattraktivt än någonsin för migranter utan verkliga asylskäl. Till det bidrar också de drastiskt förkortade asylprocesserna, säger han.