"Det kräver radikala åtgärder"

Vägverket överväger nu att reglera lastbilstrafiken. Anledningen är nya siffror som visar att tunga lastbilar varit inblandad i 4 av 10 dödsolyckor under det första kvartalet i år.
Ingemar Skogö, generaldirektör på Vägverket, säger att han ser mycket allvarligt på det ökade antal dödsolyckor där lastbilar är inblandade. Under det första kvartalet 1999 så omkom 21 av totalt 121 personer i kollision med lastbilar. Den siffran har mer än fördubblades under samma period i år till 50 personer av totalt 120. För att minska den här typen av dödsolyckor överväger nu Vägverket att förbjuda lastbilar att åka på vissa vägar. Även tidsbegränsad trafik för lastbilar kan bli aktuellt, säger Ingemar Skogö.