Klee och Aguéli - två sökande målare i en turbulent tid

2:39 min

Ivan Aguéli sökte sig mellan anarkism och sufism och målade stillsamma landskap. Paul Klee var en av modernismens utforskare. Nu ställs de ut tillsammans på Moderna Museet i Stockholm under den enkla rubriken Klee/Aguéli.


Utställningen tar avstamp i Nordafrika 1914. Ivan Aguéli som konverterat till Islam är åter igen i Egypten och söker stillheten. Paul Klee som började sin karriär som violinist är för första gången i Tunisien och kommer på att han är målare. Samtidigt rustar Europa för krig. Industrialismen rullar på och det finns en stark rörelse framåt i samhället - lockande och skrämmande.

Idén med utställningen är att båda de här konstnärerna sökte sina egna vägar, lite vid sidan av den framåtrusande utvecklingen. Och rent visuellt funkar de bra ihop. Det är en vacker utställning. Både Paul Klee och Ivan Aguéli jobbar i det lilla formatet. Ett återhållet måleri som kräver av besökaren att man ska stanna upp och dröja kvar.

Men jag är mer intresserad av var och ens temperament än att söka de minsta gemensamma nämnarna. Och jag skulle vilja ha ännu mer av Paul Klee. Han har så mycket att förmedla till vår tid. Dessutom tog han också konsten ett steg framåt som en av de stora utforskarna av det abstrakta måleriet. Klee var under en tioårsperiod lärare på den formmässigt stränga Bauhausskolan. Hans skapande skedde parallellt med krig och kriser och sen nazisternas övertagande. Han blev själv utpekad som en av de degenererade konstnärerna 1933 och fick yrkesförbud. Och även om Paul Klee systematiskt utforskade färgläror och komposition, så blev det han gjorde aldrig helt rent.Ibland glöder färgerna av intensitet och det finns alltid spår av en mänsklig hand i hans måleri. I sin tur en mänsklig röst i en tid där maskinen, effektiviteten, renheten hyllades.

På utställningen finns en helt fantastisk serie med tecknade änglar. De är gjorda i slutet av Paul Klees liv då han lämnat Tyskland och åter bosatt sig i Schweiz. Det är änglar som inte riktigt är färdiga för himlen. En går fortfarande i förskolan. En annan är tvivlar. Ja, det står så på teckningarna. De är helt enkelt lite mer människor än himmelska varelser. Som om de inte helt kan lämna den krisande jorden.