Vision missade miljöfrågorna

Stockholms stad har inte tagit hänsyn till miljön i sina planer för hur de södra förorterna ska utvecklas. Den kritiken kommer från stadens miljöförvaltning, som nu tagit fram ett eget alternativt program där miljöfrågorna finns med.
Det var i slutet av förra året som Vision för söderort presenterades. Visionen är Stockholms stads plan för hur söderförorterna ska växa de närmaste åren. Det handlar om nya bostäder, nya vägar och kollektivtrafik. Det är bland andra gatu- och fastighetskontoret och stadsdelarna som varit med och planerat. Men miljöförvaltningen fick inte vara med ... och därför har förvaltningen nu gjort en egen alternativ plan ... en vision där miljöfrågorna finns med. Det gäller bland annat att ta hänsyn till grönområden och vattendrag när söderort växer. Det återstår att se om politikerna i miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig bakom tjänstemännen i förvaltningen. I förra veckan blev frågan bordlagd ... men nämndens vice ordförande Margareta Olofsson säger att miljöfrågorna måste in i planeringen av söderort.