Inga pengar till anhörigförening

Det blir inga pengar från Karlstad kommun till den nybildade föreningen "Stöd för frihetsberövades anhöriga".
Socialnämnden bedömer att föreningens verksamhet ligger inom kriminalvården och mer är en start av en rikstäckande organisation än en lokal förening i Karlstads kommun. Föreningens syfte är att anstalter, häkten och socialkontor ska ha kunskap om föreningens stödjande verksamhet och därigenom ska föreningen kunna nå och hjälpa drabbade anhöriga.