Svårt för socialtjänst att hantera barnäktenskap

3:09 min

Med höstens stora invandring har det kommit fler gifta asylsökande barn till Sverige än tidigare. Enligt de sex kommuner Ekot talat med handlar det om minst ett 70-tal barn, troligen fler.

Trots att barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag låter kommunerna ofta barnen bo tillsammans med den vuxna person som de är gifta med.

En av de kommuner som tillåter det är Stockholms kommun där Liselotte Tronders biträdande enhetschef på socialjouren i Stockholm.

– Om det är möjligt så ska man inte bo tillsammans, särskilt inte om man är jätteung, men det kan ju också vara så att det är två minderåriga som är gifta med varandra så det går inte att generalisera och enkelt säga att det ska vara på det ena eller andra sättet.

Ekot har varit i kontakt med de sex ankomstkommuner som under hösten tagit emot flest ensamkommande barn, vilket även gifta barn behandlas som. Under hösten har det i dessa kommuner rört sig om runt 70 gifta barn men statistiken är inte fullständig så antagligen handlar det om ännu fler.

De flesta är flickor mellan 15 och 17 år men Ekot har också fått berättelser om 13 och 14 åringar och om enstaka pojkar.

När ett barn uppger att det är gift är det socialtjänstens uppdrag att utreda om det ska få bo ihop med den person de är gifta med eller inte. Oftast träffar socialtjänst barnet och intervjuar det och om barnet då säger att det vill bo ihop med den person det är gift med är det svårt att agera, säger Liselotte Tronders på socialjouren i Stockholm.

– Om vi ska tvinga någon, ja då kanske vi måste göra en handräckningsbegäran och omhänderta och låsa in, det är inte så enkelt som att man säger att det får du inte och så fungerar det.

Fem av de sex kommuner som Ekot har varit i kontakt med uppger att barn som fyllt 15 år och vill leva ihop med den som de är gifta med ofta får det trots att barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag.

En kommun som gör en annan bedömning är Göteborg. För ett år sedan kunde Ekot berätta om ett fall där socialtjänsten i Göteborg placerat en 14-årig flicka i en lägenhet tillsammans med hennes 21-årige make. Efter det har man i Göteborg valt att separera alla som är under 18 år säger Therese Sammels, som är ansvarig för mottagandet av ensamkommande barn i Göteborg.

– Den personen som är under 18 år blir placerad på ett transitboende för barn och den som är vuxen behandlas som vuxen och tas om hand av migrationsverket.

Hur brukar det här fungera?

– Det fungerar bra. Det är inga större problem när vi förklarar varför vi gör på det här sättet och att det är svensk lagstiftning som gäller.

Länsstyrelsen i Östergötland har ett nationellt ansvar för arbetet mot hedersrelaterad problematik och ska bland annat stötta socialtjänsten i arbetet med frågor som rör barnäktenskap.

Juno Blom på länsstyrelsen menar att barn på flykt löper ökad risk att hamna i tvångsäktenskap och därför tycker hon att det är viktigt att hålla på 18-års gränsen. Man kan inte förvänta sig att barn, om de blivit bortgifta, vågar berätta det för svenska myndigheter, säger hon.

– Och där tänker jag att det är viktigt att myndigheter tar ansvar och avlastar barnet och det är också är viktig signal för att se till att inte fler barn blir bortgifta på sin flyktväg.