Sämre skydd när grönsakerna vattnas ur

3:28 min

Vi svenskar äter allt mer grönsaker. Men de nya snabbväxande grönsakssorter som finns i våra butiker idag inte är lika nyttiga som de var förr. De innehåller allt mindre av de ämnen som skyddar mot livshotande sjukdomar, visar Ekots Granskning. 

Grönsaker innehåller vitaminer och mineraler som vi behöver för att överleva men också andra ämnen, fytokemikalier. Fytokemikalier är en del av plantornas immunförsvar och när vi äter dem hjälper de även oss att hålla oss friska.

Vår vanligaste grönsak tomaten innehåller en av de mest potenta fytokemikalierna. Lykopen heter den. Att äta mycket tomater kan skydda oss mot flera cancersorter, men då gäller det att välja rätt tomater.

Susanne Andersson visar runt på sin tomatodling i halländska Bua. Här finns många olika sorter men en vanlig stor rund tomat dominerar precis som hos de flesta andra odlare.

Ungefär två tredjedelar av tomaterna som säljs i butikerna är sådana här vanliga runda tomater. 

Men när Susanne Andersson lät forskare granska hur mycket lykopen hennes tomater innehöll visade det sig att hennes storsäljare innehåller minst. En annan liknande tomatsort, Flavence, innehöll mer än dubbelt så mycket.

Det är stora skillnader?
– Ja det är jättestora skillnader.

Men trots att Susanne informerat alla sina kunder om undersökningnen, är det få som visat intresse.

– Det är bara en bråkdel av odlingen vi har.

Varför odlar du inte mer ? 

– Vi måste hitta köpare som är beredda att betala mer
För de kostar mer?

– Ja
För att de ger mindre? Hur mycket mindre per kvadratmeter?

– 5-6 kilo mindre. (Ett normalt år får hon ut 50 kilo tomater per kvadratmeter, så ungefär 10 % mindre) 

Och det är inte bara när det gäller tomater som vi konsumenter får hålla till godo med mindre nyttigare varianter.

När vi går igenom forskningen visar det sig att de moderna storsäljande grönsakssorterna ofta innehåller betydligt mindre av de viktiga fytokemikalierna än de gjorde förr.

Det här beror på att de kommersiella växtförädlarna varit så fokuserade på att ta fram grönsaker som växer snabbare och ger större skördar. Det är i den processen grönsakerna förlorat många av sina viktiga fytokemikaler.

Irene Mattisson är nutritionist på Livsmedelsverket. 

– Växtförädling har man ju inte tittat så mycket på näringsinnehåll ofta går det kring avkastning och hållbarhet, kunna transportera och så och de egenskaperna istället för näringsinnehåll.

Så ur näringsinnehåll har man tittat på fel saker?

– Man har inte tittat alls på näringsinnehållet utan hoppats att det ska vara oförändrat på annat så på det viset kan man säga fel saker för det är inte det som varit i fokus för fokus har varit avkastning och hållbarhet.

Sharon Mac Gregor är en av marknadscheferna på en av de största växtförädlarna Monsanto och hon bekräftar att det ofta finns en motsättning mellan hög avkastning och att ta fram så nyttiga grönsaker som möjligt

– Om en planta är särskilt näringsrik så kanske det kan innebära att den samtidigt har sämre avkastning och vara svårare att hantera, säger Sharon MacGregor. 

Men konsekvensen blir att det inte är de nyttigaste grönsakerna konsumenterna kan köpa i affären ? 

– Det stämmer.

När plantorna ska växa fort och producera mycket blir de helt enkelt inte lika nyttiga. Sharon MacGregor säger att de kan ta fram nyttigare grönsaker men då måste handeln betala mer och det vill de inte.

– Handeln utövar högt tryck på hela leverantörskedjan på att leverera produkter som kostar lite. Och det kräver produkter med hög avkastning, säger Sharon MacGregor.

Utdrag ur några studier som visar hur moderna sorter innehåller lägre halter av fytokemikalier än i äldre eller vilda sorter: 

Hallon: Resultatet av den här studien visar att de vilda hallonen hade högre antioxidativ förmåga och innehåll av fytokemikalier än odlade varianter.  .

Grönkål: Det var framförallt de traditionella gamla sorterna som innehåll höga koncentrationer av flavonider, en annan fytokemikalie.

Tomater: Vilda tomater innehöll högre koncentrationer än odlade tomater.

Äggplanta:  Växtförädlingen har resulterat i en minskning av innehållet av fenoler och vilda släktingar har högre innehåll än i de odlade äggplantorna

Att tänka på:  I undersökningen av tomater på Trollåsens tomatodling hade en cocktailtomat, Anne May nästan fyra gånger så hög lykopenhalt som den vanliga stora runda tomaten. Men den befinner sig i ett helt annat prissegment. 

Små tomater har i regel högre halt av lykopen än stora. Extra röda tomater likaså. 

Ekologiska grönsaker innehåller enligt vissa studier mer fytokemikalier än konventionellt odlade eftersom de växer i en tuffare miljö med mindre kvävegivor och utan kemiska bekämpningsmedel mot sjukdomare och skadeinsekter. De ekologiska grönsakerna producerar därför mer fytokemikalierna för att skydda sig mot den stress som de utsätts för.