Allt färre klarar körkortsproverna

2:37 min

De senaste åren har antalet personer som klarar sig första gången på kunskapsprovet för körkortet minskat. Mer än varannan person misslyckas nu och måste därför göra om provet.

Det är bara 48 procent som klarar körkortsprovet och mer än varannan person måste alltså göra om provet. När det gäller själva uppkörningen är det lite bättre, 57 procent klarar sig där.

– Det är klart att detta är ett problem, man ska komma ihåg att när man kommer till oss så får ju vi bara en ögonblicksbild. Är det så att man har gjort det flera gånger så kanske man slinker igenom fast den blivande föraren inte riktigt är mogen, säger Anki Juhl som är Trafikverkets kontorschef i Karlstad.

Problemet är att eleverna är för dåligt förberedda. Det är inte längre pinsamt att misslyckas utan eleverna chansar mer än för några år sedan. Sen finns det skillnader på de elever som tränat vid en körskola och de som bara tränat privat.

Trafikskoleelever har en väsentligt högre godkännandefrekvens"

Trafikverkets förarprov har lämnat över en utredning till VTI, Väg och Transport Institutet, som nu har fått i uppdrag att undersöka varför det är allt färre personer som klarar dessa prov. Under flera års tid har antalet som klarar provet sjunkit med flera procent varje år.

Ett förslag i utredningen är att ta fram ett bättre verktyg för de som övningskör helt privat.

Om man har problem med till exempel dyslexi eller alternativt att man inte kan det svenska språket så bra så kan man få speciella prov om man bara informerar om det innan. Men i allmänhet tycker Anki Juhl att körkortsstudenterna siktar för lågt inför proven.

– Jag tycker att 100 procent borde klara sig första gången de kommer hit. Kravgränsen för att klara sig är 52 poäng och det är många som siktar på det, men det är lägsta nivån och jag tycker att man ska sikta på att ha 65 rätt för att bli en säker bilförare, säger Anki Juhl.

Att provet skulle vara för svårt håller inte Anki Juhl med om.

Trafikverket arbetar ju för en nollvision, att ingen ska dö i trafiken, då måste man kunna trafikregler"

För varje person som inte klarar sina prov innebär det att de tar upp en plats vid ett annat provtillfälle och det orsakar långa köer för de som vill göra sina körkortsprov.