Flest miljöbilar i länet

I Kronobergs län finns ungefär 150 etanolbilar, vilket är flest i landet räknat per invånare.
Miljöfordon Syd som nu haft sitt första årsmöte, hoppas att de ska bli ännu fler. Tanken är att öka intresset för olika miljöbilar oavsett om de går på el, etanol eller biogas. En stor del av föreningens arbete går ut på att få fler mackar att också erbjuda alternativa bränslen. Inom kort finns det 4 etanolstationer i länet.