Ökat stöd till statlig skog

Det statliga skogsbolaget Sveaskog har bestämt sig för att en femtedel av deras skog ska skyddas. Det betyder en fördubbling av ytan som skyddas från avverkning.
Företagets naturvårdschef Stefan Bleckert säger att det kommer att minska intäkterna, men ge andra vinster som till exempel ökad biologisk mångfald.