Storsatsning på konst i miljonprogrammen drar igång

1:37 min

Sammanlagt har regeringen avsatt 170 miljoner kronor under tre år, för att stärka kulturen i utsatta områden med lågt valdeltagande. Magdalena Malm är direktör på Statens konstråd som tillsammans med Kulturrådet har delat ansvar för genomförandet.

- Vi jobbar med att producera konkreta konstprojekt så vi kommer att göra gemensamma konstprojekt, eller konst i de gemensamma rummen.

Och idag går Statens konstråd ut med en utlysning för att ta reda på vad invånarna själva vill förändra: civilsamhälle, kommuner och andra aktörer i miljonprogramsområden i hela landet kan ansöka om att vara med och utforma offentliga platser i de egna bostadsområdena.

- Om människor har varit involverade i att utveckla sina närområden så tar de också hand om dem.

Kan du ge mig en bild av någonting som vi kommer att få se i ett av de här områdena när projektet är avslutat?

- Svårt, eftersom poängen är att vi inte vet det innan, det vore helt fel om vi hade bestämt oss innan men jag hoppas att vi kan få se ett torg som görs om där de boende har fått bestämma vad som ska finnas där eller där man har tagit hänsyn till frågor. Inte bara "behöver vi en fotbollsplan eller en simhall" utan kanske mer "vad drömmer man om"?

Målet är att fånga upp önskemål och idéer och att få igång samarbeten mellan invånare, lokala organisationer, kommun och fastighetsägare. Men tre år är inte någon lång tid, menar Magdalena Malm. Risken är att man inte lyckas med att förankra projekten lokalt säger hon.

- Att man gör någonting som bara dimper ner utifrån utan att ha skapat en dialog, att det efteråt bara blir som ett tomt vacuum, vi är extremt måna om att det här ska ha en fortsättning även när vi har försvunnit för vi vet att det är en utmaning och ett problem.