Inga vårdplatser på kvinnoklinik

I samband med att BB i Piteå lades ner försvann också vårdplatserna på kvinnokliniken vid Piteå Älvdals sjukhus. Det har inneburit problem för nyopererade som behöver fortsatt vård eftersom det inte finns plats för några patienter.
Sedan vårdplatserna tagits bort utförs bara så kallade säkra operationer, där patienten kan skickas hem samma dag. Men problem uppstår om en patient inte är tillräckligt frisk för att skickas hem samtidigt som patienten bedöms för frisk för att skickas till Sunderby sjukhus för vård. När inga vårdplatser finns kvar på kliniken är det enda alternativet att lägga patienten på patienthotellet över natten, där finns ingen vårdpersonal men det finns iallfall en närhet till sjukhuset. Batrice Lindell, medicinskt ansvarig på kvinnokliniken säger att det inte fungerar bra förtillfället men att dom ska försöka få vårdplatser till avdelningen.