M och L vill se granskning av barnäktenskap bland ensamkommande

1:15 min

Under hösten har det kommit fler gifta asylsökande barn till Sverige än tidigare. Nu uppmanar Liberalerna och Moderaterna att regeringen tar initiativ till en granskning av hur det fungerar. 

– Det är ett socialpolitiskt haveri som Sverige ägnar sig åt. Barnäktenskap är inte tillåtet i Sverige och detta att svenska kommuner placerar minderåriga flickor hos vuxna män. Det är helt enkelt inte acceptabelt, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund. 

Liberalerna vill med anledning av Ekots granskning tillsätta en haverikommission som granskar hur kommunerna och migrationsverket agerat när det gäller gifta barn.

– Den måste kartlägga omfattningen av detta. Vad beror det på att de här felen begåtts och vad ska man göra åt det.

Ska man alltid separera alla under 18 år?

– Det bör i varje fall vara grundregeln.

Om man är 17 år och ett halvt och har barn ihop med pappan som är 19 år?

– Ja, grundregeln bör vara att man respekterar att den som är under 18 år är barn och vi accepterar inte barnäktenskap. Sedan kan det alltid finnas omständigheter som gör att man tittar olika på olika fall men det är ändå grundregeln.

Liberalerna vill också täppa till den lucka som finns i lagstiftningen mot barnäktenskap som innebär att barnäktenskap som ingåtts utomlands kan erkännas om det finns synnerliga skäl.

Moderaternas rättspolitiska talesperson Beatrice Ask använder inte ordet haverikommission men vill att man nu ser över hur lagen mot barnäktenskap som infördes 2014 fungerar i praktiken.

– Jag tycker att det är viktigt att man gör en uppföljning av de regler som gäller och hur de följs i Sverige och det var ju också något som påtalades i riksdagen när vi tog beslut om de skärpta reglerna mot barn och tvångsäktenskap under Alliansregeringen.

Ska jag tolka det som att du står bakom Liberalernas krav?

– Jag vi har samma uppfattning om att man måste vet hur det faktiskt ser ut och att det ska vara undantagsfall inte regel.

Ekot har sökt barn- äldre- och jämnställdhetsminister Åsa Regnér som är i New York och därför inte kunnat ställa upp på en intervju.