Matens pris

Handel och växtförädlare: EU försvårar för nyttigt grönt

2:51 min

Som programmet Matens Pris och Ekots granskning visat har de nya snabbväxande grönsakssorter som finns i våra matbutiker blivit mindre nyttiga och förlorat många av de ämnen, fytokemikalier som skyddar oss mot många sjukdomar. Den här utvecklingen drivs på av stränga Eu-regler som styr hur handeln får marknadsföra grönsakerna. 

– Lagstiftningen som vi har kring närings- och hälsopåståenden begränsar oss väldigt mycket när det gäller att påstå saker och ting om olika frukter och grönsaker. Vi kan möjligtvis säga att den är rik på c-vitamin men vi får aldrig säga något om fytokemikalier, säger Kristina Karlsson, folkhälsoansvarig på ICA.

Hade du önskat att ni kunde det ?

– Ja på ett sätt tycker jag det skulle vara bra. 

Fytokemikalierna är en del av grönsakernas immunförsvar. När vi äter dem skyddar de också oss mot sjukdomar. Exakt hur det här går till och hur fytokemikalierna samverkar med andra ämnen i grönsakerna vet man inte riktigt - och det är här EU kommer in i bilden.

För att ett företag ska få använda hälsoeffekter av ett livsmedel i sin marknadsföring måste de vara bevisade i kliniska tester som ofta kostar miljontals kronor att utföra. De här testerna är också dåligt anpassade till färska grönsaker där innehållet inte bara beror på vilken sort man använder utan också på väder och andra odlingsförhållande.

En av de största växtförädlarna Monsanto, ägda av De Ruiters i Holland, hade för tio år sedan en satsning på tomater med extra mycket lykopen som enligt en hel drös med forskningnsrapporter skyddar bland annat mot cancer. Men den här satsningen är nu nedlagd eftersom det inte gick att sälja tomaterna. De lykopenrika tomaterna gav mindre skördar och blev alltså dyrare. 

– Jag tycker det är väldigt synd för vi skulle kunna ha de mest näringsrika produkterna, men när vi inte kan kommunicera det till konsumenterna så missar vi den möjligheten, säger Sharon MacGregor på Monsanto. 

Konsekvensen är att konsumenterna inte får de nyttigaste grönsaker som vi skulle kunna få?

– Det stämmer.  

– Det är en balansgång mellan att hitta en sort som producerar bra för odlaren men också ger konsumenten det hen behöver,  säger hon. 

Konsekvensen blir att vi konsumenter inte får de nyttigaste grönsakerna. 

Enligt Marie Olsson, professor i växtförädling på Sveriges Lantbruksuniversitet, är det viktigt att vända den här utvecklingen.

– När man jämför de som äter mycket och lite frukt och grönt och då ser man att de som äter mycket har en bättre hälsa. Om man då tror att basen till det här åtminstone delvis är att man får i sig mer av de här ämnena så skulle det förmodligen innebära positiva effekter för folkhälsan om man kunde öka dem.