Markägare i Tiveden: Underbart att ha fått den här möjligheten

1:09 min

Vattendragen runt sjön Unden i Tiveden engagerar. Vissa boende vill stoppa Länsstyrelsens rivning av dammar och stenarbeten. Andra tycker idén att riva är bra. En av dem är Anette Brattlöf.


Anette Brattlöf har sökt och fått bidrag för att riva fördämningar som funnits i ett vattendrag på hennes mark. Marken ligger i byn Svanhult mellan Örebro och Skaraborgs län.

– Jag tycker det är helt underbart att ha fått den här möjligheten, säger hon.

Med hjälp av bidragen har hon kunnat restaurera vattendraget som löper på hennes mark. Resultatet blev att nivåskillnaderna försvann, och fisken fick fri vandringsväg.

– Vi insåg ganska snart att vi slipper tänka på underhåll, i och med att vattnet kan flöda fritt istället för att fördämmas på olika ställen.

600 000 kronor gick arbetet på totalt, kostnader som täcktes av bidrag via Länsstyrelsen, som i sin tur söker pengar från centrala verk och fonder.

Bakgrunden är det vattenvårdsarbete som Länsstyrelsen ansvarar för, enligt EU:s vattendirektiv. I Tiveden ska öringens vandringsväg förbättras och fördämningar som hindrar fisken tas bort.

Projektet har, som P4 Örebro berättat tidigare, fått kritik från en del markägare som vill att äldre dammar, vattenfall och stenarbeten ska behållas som kulturvärdesminnen. De har till och med startat en namninsamling för att stoppa projektet.

Men Anette Brattlöv håller inte med kritikerna:

– Dels kostar det mycket pengar att underhålla de här dammarna, och vad händer om en människa rasar ned för att det är dåligt underhåll, säger hon.

Arbetet med vandringshinder har pågått under lång tid i länet. Sedan EU:s vattendirektiv infördes år 2000 har arbetet trappats upp. Länsstyrelsen har ansvaret för arbetet, och genom dem kan markägare söka bidrag med upp till en miljon kronor för att återställa en damm.