Journalistik 3.0

Tydligt fokus ökar den digitala lyssningen för Sveriges Radio

Under 2015 ökade den digitala lyssningen på Sveriges Radios egna digitala plattformar med nära trettio procent och på externa podddplattformar med över femtio procent. Vårt starka fokus på lyssning ger tydlig effekt, konstaterar Martin Jönsson, digital direktör på Sveriges Radio.

Debatten om public service på digitala plattformar har de senaste åren varit ganska yvig och ofta glömt bort en del rätt avgörande saker. Som till exempel det faktum att det är tydligt formulerat i public service-bolagens uppdrag, i senaste propositionen om public service, att detta uppdrag är teknikneutralt. Bolagen ska göra innehållet tillgängligt på de plattformar publiken använder. Det som ska styra är publikens efterfrågan, tillgång till och användning av olika distributionsformer. I propositionen konstateras det också att det är en ”självklarhet” att bolagen finns på plattformar som exempelvis Spotify och Youtube, för att kunna nå publiken där den är. Men självklart har det betydelse vad public service-bolagen gör på olika plattformar.

Sveriges Radio har de senaste åren haft en oerhört tydlig strategi på det här området: det handlar om lyssning. Målet för all vår digitala verksamhet, både på vår egna plattformar och i sociala medier, är att öka det digitala (och i synnerhet det mobila) lyssnandet.

En allt större del av mediekonsumtionen i dag sker via mobilen: den har blivit ett nav för både nyheter och fördjupning, inte minst via sociala medier. Då måste vi finnas där med våra kanaler och program och locka publiken att ta del av vårt innehåll. Vi har byggt en strategi som vilar på tre ben: marksänd radio, våra digitala plattformar och sociala medier/externa plattformar. Men slutmålet är oavsett vilket ben det handlar om att publiken ska lyssna mer.

Vägen dit handlar om framförallt fyra saker, som präglar vårt arbete digitalt.

Vi ska: 

  • göra det lätt för publiken att hitta vårt innehåll där de är
  • göra det lätt att lyssna på det på de plattformar de föredrar
  • göra det lätt för dem att delta och påverka, i dialog och samspel med redaktionerna
  • göra det lätt för dem att dela innehållet, så att det når fler.

Sveriges Radios digitala utveckling de senaste åren har konsekvent utgått från dessa saker, i syfte att öka lyssningen. Vi har exempelvis satt upp mål för hur stor andel av publiceringarna på våra olika nyhetssidor som ska ha ljud kopplat till sig – och mäter regelbundet för att se till att dessa efterlevs. För en lokal P4-sida handlar det om 67 % ljud som miniminivå – och i senaste mätningen i höstas visade det sig att vi nu nått upp till det, sedan andelen ökats från 53 till 68 % på ett år.

I vårt utvecklingsarbete har vi också fokuserat på att göra det lättare att lyssna för publiken. Vi har det senaste året förbättrat spelaren på en rad sätt, så att det blir alltmer sällsynt med avbrott och störningar. Vi har gjort det möjligt att öppna innehåll från sajten direkt i lyssningsappen Sveriges Radio Play. Vi har lanserat pushnotiser för extrasändningar vid stora nyhetshändelser och stöd för Chromecast och linkande medieöverföringstjänster – och håller just på att färdigställa en lösning som gör det möjligt att pausa och spola bakåt i direktsändningar (så kallad catch up-lyssning).

Vi har arbetat för att göra det lättare att nå vårt material från alla de plattformar där publiken befinner sig, i linje med uppdraget. Vår inbäddningsbara spelare har förbättrats så att alla, såväl medieföretag som andra, kan bädda in allt vårt innehåll på sina egna sidor: även direktsända kanaler och extrasändningar. Vårt öppna API (application programming interface) ger också möjlighet för var och en att utveckla nya tjänster baserat på vårt innehåll.

Vi har också gjort poddradioprogram från Sveriges Radio mer tillgängliga på flera olika poddplattformar och strömningstjänster. För oss är ju inte det viktigaste var eller hur publiken lyssnar, utan att de lyssnar. Plattformar som Itunes/podcaster, Acasty, Spotify, Deezer eller dags- och kvällstidningssajter är viktiga för att kunna nå hela publiken, där den väljer att vara. Vi når där också en yngre publik: 65 % av lyssnarna på våra poddar på dessa plattformar är under 35 år.

När vi nu kan summera all trafik och lyssning för helåret 2015 kan vi konstatera att all typ av lyssning på digitala plattformar, både våra egna och andra, stadigt ökar.

  • Den digitala direktlyssningen, på sverigesradio.se och Sveriges Radio Play, ökade med 17 %, räknat i antal starter. Som mest hade vi 1,6 miljoner personer som lyssnade direkt via mobila plattformar eller dator under en vecka, vilket är högst någonsin.
  • Poddlyssningen, dvs lyssning på program och poddspecialer i efterhand, ökade med 36 % på sverigesradio.se/Sveriges Radio Play och är i dag den största lyssningsformen, räknat i antalet starter.
  • Lyssningen på korta ljudklipp, t ex på våra nyhetssidor, ökade med 5 %.
  • Totalt noterades på sajten och appen i snitt 4 miljoner lyssningar per vecka, vilket är en ökning med 29 % i antalet starter. Det är betydligt mer än antalet veckobesökare/veckoanvändare. Trenden är alltså att publiken lyssnar mer – och längre, inte minst tack vare en ökande andel trafik via sociala medier. Den är nu 13 % för hela sajten och upp till 44 % för enskilda redaktioner som P3 Nyheter. Den sociala närvaron driver besök – och lyssning. Strategin med tre ben bär.
  • Räknat i timmar ökade den digitala lyssningen på sajten och appen med 18 % till 2,7 miljoner timmar per vecka.

Lyssningen på externa poddplattformar, som Itunes/Podcaster, Acast, Deezer och Spotify ökade ännu mer, med 53% - och poddlyssningen där är nu större än på sverigesradio.se, drygt 900 000 lyssningar och nedladdningar per vecka. Det visar på vikten av att finnas på dessa plattformar, för att locka publiken till vårt innehåll.

Att fokusera på lyssning är självklart, för oss som radioföretag. Och att arbeta aktivt med utveckling, delning, och tillgänglighet på digitala och sociala plattformar är sättet för oss att säkerställa att vi lyckas nå fram till publiken även i en medievärld med helt nya vanor och konsumtionsmönster.


Utvecklingen de senaste åren säger oss att det fungerar. Lyssningen digitalt har mer än fördubblats sedan 2013. Och 2016 har, så här långt, faktiskt börjat ännu bättre än 2015. Hittills har den totala digitala lyssningen ökat med över 35 %, jämfört med motsvarande veckor förra året. Vi är på god väg mot en stark digital daglig lyssningsvana, som komplement till det traditionella FM-lyssnandet. Som ju fortfarande står väldigt stabilt.
Det går alltså att öka radiolyssnandet även i dagens hårda konkurrenssituation om publikens tid. Men det kräver ett tydligt fokus på alla våra tre ben.

Martin Jönsson,

digital direktör på Sveriges Radio.