Tätt mellan bilarna i Jönköping

Jönköpings kommun är den biltätaste av landets tio största kommuner. Det visar en rapport från kommunens stadskontor. På 1000 kommuninvånare i Jönköping går det 440 bilar, vilket alltså är fler än i samtliga andra större kommuner. Å andra sidan är det färre än både för länet som riket som helhet. Men biltillgången i Jönköpings kommun skiljer sig mycket åt. De som bor i Svarttorps socken har tillsammans nästan tre gånger så många bilar, än Råslättsborna till exempel. Rapporten visar också att antalet bilar ökat kraftigt de senaste årtiondena.