Cementa hoppas på fortsatt kalkbrytning på Billingen

1:44 min

Oron hos nätverket Rädda Våmbsdalen för att Cementas kalkbrytning ska påverka miljön negativt är obefogad, säger Marie Sjöstrand som är miljö- och kvalitetschef på Cementa i Skövde.

I dag inleds en ny omgång av rättsförhandlingar i mark och miljödomstolen om Cementas framtida brytningar av kalk på Billingen i Skövde.

Bergasalen på Billingehus i Skövde var näst intill fullsatt under förhandlingsdagen. Bland andra satt nätverket Rädda Våmbsdalen med och lyssnade.

Miljö- och kvalitetschefen på Cementa i Skövde, Marie Sjöstrand, säger till P4 Skaraborg att nätverket oroar sig i onödan. Man har länge utrett miljöpåverkan, säger hon.

– Vi har bland annat tittat väldigt noga på påverkan på Natura 2000-området i söder. Och vi har kommit fram till att vi inte påverkar det området. Vi påverkar inte det ytvatten som området är beroende av.

Mark och miljödomstolen sa förra året nej till fortsatt tillstånd för Cementa att bryta kalk ur Billingen när deras gamla tillstånd går ut 2017, eftersom naturen tar för stor skada.

Tidigare har det beslutats att konsekvenserna för naturen kring täkten måste utredas på nytt, och förhandlingarna tas därför nu om med fokus på det natura 2000-område som angränsande ängar tillhör.

Marie Sjöstrand säger att hon tror att mark och miljödomstolen dömer till Cementas fördel.

– Jag tror att vi kommer att få ett tillstånd. Jag tror också att det kommer att överklagas, men i slutändan kommer vi att ha ett tillstånd för verksamheten.

Vad händer efter 2017, om ni inte får ert tillstånd?

– Då kommer verksamheten på cementfabriken att finnas kvar, men i annan form. Anläggningen har fortfarande så god potential att ge vinst, så det kommer vi att jobba på.