Minskad tillgång på äldreboenden upprör pensionärer

2:55 min

Vem som får plats på Sveriges äldreboenden varierar kraftigt mellan kommunerna. Det är oacceptabelt, säger Gösta Bucht vid förbundet SPF Seniorerna.

Under 2000-talet har en fjärdedel av platserna på landets äldreboenden, 32000 platser, försvunnit. Samtidigt har de äldre blivit fler. Den så kallade kvarboende-principen innebär att personer ska vårdas i hemmet så länge som det är möjligt, men vilka som får plats på äldreboenden och inte skiljer sig kraftigt mellan olika kommuner, visar en granskning som SVT har gjort.

Enligt Gösta Bucht, sakkunnig i vård- och omsorgsfrågor vid förbundet SPF Seniorerna, måste Sveriges kommuner ha samma principer när de bedömer vem som har behov av att få särskilt boende.

– Var man sätter ribban för om en person ska få särskilt boende skiljer sig mellan olika kommuner. Det är orättvist att man ska bli behandlad olika i olika delar av Sverige. Då måste myndigheterna sätta ner foten och säga att såhär får det inte vara. Det måste bli en jämlikhet i Sverige och kommunerna måste ha samma principer när de bedömer behovet, säger han.

I Sverige är principen att gamla ska bo kvar hemma så länge som möjligt och slippa bo på institutioner. Det gör att kommunerna lagt ner många äldreboenden och istället satsat på hemtjänsten.

Men SVT:s granskning visar att 9.400 gamla behöver så mycket hemtjänst att de beskrivs som extremfall av kommunerna, vilket är en fördubbling sedan 2007. De får hjälp av hemtjänsten mer än 120 timmar i månaden. Samtidigt säger socialtjänstlagen att kommunerna ska se till att den som har ett omfattande omsorgsbehov får plats på ett särskilt boende.

Den nya statistiken visar också att över 3.000 personer behöver hjälp av hemtjänsten, hela tiden, dygnet runt. Det handlar alltså om personer som behöver konstant övervakning. Dessa personer skulle tidigare ha vårdats på sjukhus eller äldreboende.

Pensionärsorganisationen SPF Seniorerna har i ett utspel på SVT Opinion krävt två förändringar. Dels vill man man se straffsanktioner och möjlighet till ansvarsutkrävande mot kommuner som missköter sin äldreomsorg, och dels vill man införa en valfrihetsgaranti: Den som vill bo hemma ska få göra det, och den som vill flytta till ett boenden måste få göra det, säger Gösta Bucht.

– Vårt krav är det ska finnas olika typer av boenden för äldre, att kommunerna måste bygga mellanformer av olika slag. Man måste ha någon slags garanti för att när man har uppnått en viss ålder så ska man få ett boende via kommunen, särskilt boende eller trygghetsboende beroende på hur det ser ut och vilka behov man har, säger Gösta Bucht.

SVT:s granskning visar att bland de som är över 80 år bor i genomsnitt cirka 13 procent på äldreboende i Sverige. Även organisationen PRO vill precis som SPF Seniorerna se en valfrihet och att äldre behandlas lika oavsett vilken kommun de bor i, säger Christina Tallberg, ordförande i PRO.

– När man har fyllt 80 år och känner att man behöver ett boende med personal dygnet runt för att känna sig trygg så ska man själv, eller tillsammans med anhöriga, vara den som säger att nu är det dags att flytta till ett särskilt boende. Det ska inte vara så att biståndsbedömaren säger att nu är dina behov så omfattade att det kanske kan finnas en plats, eller att dina behov inte är tillräckligt stora för att det ska finnas en plats, säger Christina Tallberg.