HD sänkte kravalldom

På måndagsförmiddagen kom den första domen i Högsta domstolen, HD, efter kravallerna under EU-toppmötet i Göteborg förra sommaren. HD sänker straffet för den 20-årige Norrköpingsbo som dömts för att både ha anstiftat, anfört och deltagit i kravallerna från fängelse i 1 år och 8 månader till 4 månaders fängelse.
HD betonar i domen att det är ett allvarligt brott att kasta sten och andra föremål mot polismän, men jämfört med liknande brott måste straffet vara väsentligt lägre än vad som dömts ut i hovrätten, anser HD. HD konstaterar också att det inte finns underlag för att anta att 20-åringens agerande i någon avgörande utsträckning påverkat händelseutvecklingen.