HD sänker kravalldom

Högsta domstolen sänker nu straffet för den 20-årige Norrköpingsbo som i hovrätten dömts för att både ha anstiftat, anfört och deltagit i våldsamt upplopp under EU-toppmötet i Göteborg i juni förra året.
Hovrätten dömde 20-åringen till fängelse i ett år och åtta månader, men Högsta domstolen sänker nu påföljden till 4 månaders fängelse.