HD sänker kravalldom

Idag kom högsta domstolen, HD, med sin första dom efter eu-kravallerna - och HD sänker straffet betydligt för den 20-årige norrköpingsbo som dömts för att både ha anstiftat, anfört och deltagit i våldsamt upplopp under EU-toppmötet i Göteborg förra året.
I hovrätten dömdes han till fängelse i ett år och åtta månader - högsta domstolen, HD, sänker straffet till fyra månaders fängelse. I tingsrätten dömdes 20-åringen till två års fängelse för våldsamt upplopp och skadegörelse vid Vasakyrkan och kårhuset under eu-toppmötet. Hovrätten sänkte alltså - men bara marginellt. När Högsta domstolen valde att ta upp 20-åringens mål för första prövningen av något kravallmål så var det bara påföljden- straffet - man valde att bedöma - inte skuldfrågan. Och den påföljd som HD bedömde som riktig var alltså fyra månaders fämgelse - ett år och fyra månader lägre än hovrättens bedömning. I HD:s motivering står att det inte finns tilllräckligt underlag att anta att händelserna påverkats av vad 20-åringen gjorde.Hans ställning som anstiftare och anförare av upploppen var begränsad. HD skriver i sin dom att upploppet vid Hvitfeldska orsakades av polisens husrannsakan och avspärrningar - och att våldet och upploppet som då uppstod - inte kan ses som att det riktar sig mot att försvåra toppmötet eller lagliga demonstrationer - utan som en reaktion. HD var inte enig i sin dom. Två ledamöter tyckte att 20-åringen skulle få fängelsestraff på mellan sex och åtta månaders fängelse.