Röda ungdomar i länet

Mer än 53 procent av ungdomarna i Västerbotten röstade på socialdemokraterna eller vänsterpartiet i Ungt val, som arrangeras av Aftonbladet, Ungdomsstyrelsen och Skolverket.
Både s och v fick högre siffror i länet än i övriga Sverige. Socialdemokraterna fick 32 procent i Västerbotten mot drygt 29 i övriga landet. Vänsterpartiet fick 21,1 procent här mot 16,4 i övrigt. På gymnasieskolorna i Umeå vänstern det i särklass största partiet. Utom på naturbruksgymnasiet, där centerpartiet blev det i särklass största partiet med 36,7 procent. Över huvud taget tycks centern ha gått hem hos de unga väljarna i Västerbotten, 9,5 procent blev det här. Att jämföra med 6,1 procent på riksnivå. Övriga borgerliga partiet gick sämre i länet än i övrigt. Allra sämst gick det för moderaterna som fick mer än åtta procent lägre siffror i Västerbotten. Sägas ska också att sättet att genomföra undersökningen fått kritik från borgerligt håll.