Första tiden i nya landet

Läkaren Isaac såg flykt som enda utvägen

7:58 min

Aldrig tidigare har så många människor varit på flykt i världen och vårt land har tagit emot ett stort antal som tvingats lämna sitt hemland.

Vår tid är speciell när så många flyktingar på kort tid kommit till vårt land och sökt asyl.

Under 2016 kommer därför P4 Väst att följa ett antal flyktingar för att få veta vad som händer med de här personerna.

Får de stanna? Vad har de för mål? Hur klarar vårt samhälle att erbjuda dem hem och arbete? Hur mycket kämpar de själva för att nå dit de vill?

Det finns många frågor och vi hoppas kunna besvara några av dem i våra intervjuer.

I dag kan du höra om Isaac Meharis flykt från Eritrea. Där jobbade han som läkare men blev utsatt för så många hot från regimen att han till slut såg den långa mödosamma flykten som enda utväg.

Du kan också höra om vilka ambitioner han har för sitt liv här i Sverige.