Biskopen avskedspredikade

Igår höll den avgående biskopen i Luleå stift, Rune Backlund, sin avskedspredikan i domkyrkan i Luleå.
I predikan krävde Backlund bland annat ett israeliskt tillbakadragande i Palestina och att Jerusalem blir huvudstad också för staten Palestina. Den gammaltestamentliga texten lästes på finska och episteln på lulesamiska efter en jojk som framfördes av prosten Johan Märak.