Krav på lägre löner i avtal

2:19 min

Fack och arbetsgivare måste ta ansvar för att flyktingar ska komma in på arbetsmarknaden. Det anser Finanspolitiska rådets ordförande, nationalekonomen John Hassler. Han tycker att parterna ska förhandla fram särskilda avtal som gör det möjligt att anställa nyanlända med låga kvalifikationer till en lägre lön.

– Jag tror nog att man måste tänka sig klausuler i avtalen som ger möjlighet för lägre löner än de nuvarande minimilönerna för personer som har väldigt låga kvalifikationer och ingen erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden, säger John Hassler. 

Riskerar man inte att skapa ett a- och ett b-lag på arbetsmarknaden om man sänker lönen för vissa?

– Jo visst, men vi måste också se sanningen i vitögat, att det kommer in människor med väldigt låga kvalifikationer och väldigt låg produktivitet. 

Diskussionen om lönenivåer och möjligheten att anställa är inte ny, men det stora flyktingmottagandet har fått debatten att blomma upp.

Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler tror att arbetskraftskostnaden, alltså lönen och arbetsgivaravgifterna tillsammans, måste halveras för personer utan utbildning som kommer till Sverige. 

För Mohammad Tariq Sarwari som har utbildning från Afghanistan men vill studera vidare på universitet i Sverige är det viktigare att få ett jobb än att lönen är bra. 

– Det spelar ingen roll om lönen är låg eller hög. I Afghanistan hade jag hög lön men jag hade inte trygghet där. Jag tror inte att lönen är viktigast, säger han. 

Men mellan fack och arbetsgivare är positionerna låsta. Eva Östling är vd för hotell- och restaurangföretagen i Visita, en bransch som anställer många personer med utländsk bakgrund. 

– Låglönejobb är en möjlighet för människor att komma in på arbetsmarknaden. Det är ingenting som parterna kan göra ensamma utan vi måste ha med staten på detta, säger hon.

Vilken blir statens roll?

– Att titta på kostnaderna för att anställa, arbetsgivaravgifterna.

Hotell- och restaurangfackets ordförande Therese Guovelin säger bestämt nej till särskilda avtal för flyktingar med låg kompetens. 

– Man ska inte konkurrera med lägre löner utan med sin arbetskraft, säger hon. 

Men varför inte låta de nyanlända konkurrera med lägre lön?

– Det är helt absurt med olika lön beroende på i vilket land man är född. Oavsett om jag är förr i Damaskus eller Göteborg ska jag ha samma lön för likvärdigt arbete, säger Therese Guovelin.