Sorkar tröstar också varandra

1:29 min

Forskare på Emory-universitetet i Atlanta har sett att en art av sociala sorkar har en sorts omhändertagande känslor för andra sorkar i sin grupp. De har upptäckt att det finns ett orsakssamband mellan signalsubstansen oxytocin och dessa känslor.

Oxytocin är ett hormon som underlättar många olika sociala funktioner hos däggdjur. Det kan till exempel öka tilliten mellan individer och koppla dem närmare varandra. Oxytocin finns representerad hos en mängd olika beteenden hos sociala djur.

– Man etablerar en orsakslänk mellan oxytocinaktivitet och ett prosocialt beteende, alltså tröstandet som man har sett hos de här sorkarna som möter en annan individ. Det är ett viktigt steg framåt, säger Andreas Olsson, docent i psykologi vid Karolinska institutet i Solna.

I det här experimentet delades en grupp sorkar upp i två mindre grupper, där den första gruppen utsattes för stress. När den andra gruppen sorkar fick observera och möta den stressade gruppen, såg man att känslorna hos individerna i den stressade gruppen smittade av sig individerna i den från början icke-stressade gruppen.

När man sedan hindrade de delar av hjärnan som var mottagare av oxytocinet, upphörde det tröstlika beteendet hos de omhändertagande sorkarna.

I studien beskriver man om oxytocinet som en sorts empati-mekanism hos sorkarna som kan likna den hos människor, men det kan finnas orsak att vara försiktig när man använder just ordet empati i det här sammanhanget.

– Det är känslosmitta, inte empati som vi använder begreppet för människor och som vi upplever det. Utöver denna basala känslosmitta med den emotionella delen, finns det hos de flesta människor en mängd andra kognitiva förmågor som tillsammans brukar benämnas empati, säger Andreas Olsson.

Referens: J.P. Burkett et al. Oxytocin-dependet consolation behavior in rodents. DOI: 10.1126/science.aac4785