"Våga prata om psykisk ohälsa"

4:56 min

Unga med psykisk ohälsa är ett växande problem. För att dämpa ångest, oro eller nedstämdhet börjar vissa unga att skada sig själva, men självskadebeteende är ett ämne som kan vara svårt att prata om.

Beteendevetaren Thérèse Eriksson föreläste i Sundsvall igår om just självskadebeteende och hon menar att det är viktigt att prata om psykisk ohälsa för att komma ifrån den stigmatisering man kan se idag.

– För många med psykisk ohälsa är en del av lidandet att man blir stigmatiserad och att andra ser ner på personer med psykisk ohälsa. Det finns så många fördomar. Kan man lyfta den bördan från den drabbades axlar har man kommit en bit på väg, säger hon.

Att människor skadar sig själv handlar oftast om att hitta sätt att hantera livet och den ångest, oro eller nedstämdhet man känner.

– Vid upprepad självskadebeteende handlar det ofta om psykisk ohälsa och att personen inte mår bra, säger Thérèse Eriksson.