Nya rön om östrogen

Risken för bröstcancer ökar först om kvinnan använder östrogen i över sex år. Det visar en ny rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.
För sex år sedan kom SBU med en rapport om risker och fördelar med östrogenbehandling. Den nya rapporten styrker vad man tidigare kommit fram till, men ger också en del nyheter. Bland annat det att det krävs mångårig användning av östrogen för att risken för bröstcancer ska öka. När det gäller livmodercancer ger östrogenbehandling en kraftigare riskökning. Men om östrogen tas samtidigt med hormonet gestagen - vilket är standard i Sverige - försvinner den ökade risken. Den nya rapporten visar också att det knappast är någon mening med att äta östrogen i förebyggande syfte. Det visar sig nämligen att det är oklart om östrogenet förebygger hjärtinfarkt och benskörhet, som man tidigare trott.