Ordalaget

Ordalaget - godmodiga främjare för/med mål i mun

20 min

Det finns mycket att resonera kring det som skrivs på vår facebook-sida, t ex att komma på grön kvist och nattkröken.

Idag födelsemärker vi verbet "att gösta", vi k-märker "att vara under gökträdet" och rälsbuss.

På vår facebook-sida Ordalaget P4 Jämtland/Västernorrland undrar Agneta Björk undrar bl a om vi använder ordet droska och rälsbuss fortfarande.

Vi noterar att rälsbuss inte längre finns i det officiella språket, men lever ändå kvar i vardagsspråket, kanske främst bland äldre medborgare ?

 

 Monica Holm funderar på om det är fler än hon som använder ordet nattkröken.

 

Ingegerd Svedin tänker på uttrycket "att komma på grön kvist". "Var eller hur kom den gröna kvisten in i sammanhanget ?", skriver hon.

Vi förklarar så gott vi kan.

 

Bert Norell kan vår e-postadress, orddalaget@sverigesradio.se och skriver:

"Visst är det märkligt att handskfack lever kvar i moderna bilar.

Det var väl på 50-60–talet som någon la sina handskar där och inte numera". Bert frågar sig också varför det heter ryggskott.

Vi tror oss ha svaret.

 

Till sist ett inlägg från Tagge Taggen Torgersson:

" Tänk vilken betydelse våran bokstav o / O har fått nu när det har hettat till om Kommunals lägenhetsfixning till våran

utrikesminister  Margot Wallström.   Lägenheten har med detta lilla o blivit en "O L Ä G E N H E T" för Kommunal.