Krav på låglönejobb för att minska arbetslöshet

1:58 min

Finanspolitiska rådet vill att fack och arbetsgivare förhandlar fram särskilda avtal som gör det möjligt att anställda nyanlända utan utbildning till en lägre lön.

– Det är svårt att förändra den svenska arbetsmarknaden och det går sannolikt långsamt, men det är klart att det går om vi vill, anstränger oss och är beredda att acceptera att man när man direkt kommit hit och inte talar språket perfekt får ett enklare jobb och lite lägre lön. Det innebär att det blir större spridning av löner inom Sverige och att vi får tillbaka en del typer av jobb som vi tidigare hade men blev av med, säger Andreas Bergh, nationalekonom och lektor vid Lunds universitet, skulle skapa en större bredd på arbetsmarknaden.

Finanspolitiska rådet menar att fack och arbetsgivare måste ta ansvar för att flyktingar ska komma in på arbetsmarknaden, och föreslår att arbetskraftskostnaden, alltså lönen och arbetsgivaravgiften tillsammans, måste halveras för personer utan utbildning som kommer till Sverige.

En sådan förändring skulle kunna innebära fler enkla jobb, säger nationalekonomen Andreas Bergh.

– Man tillåter fler enkla jobb att uppstå. Man tillåter nyanlända att ta jobb på andra arbetstider, till andra löner och med andra arbetsuppgifter än vad vi har gjort under lång tid. Det kan betyda en större tjänstesektor, det kan betyda tillverkningsindustrier med löner som är lägre än vad vi är vana vid, att människor arbetar på söndagar eller på kristna helgdagar utan att ha tillägg för obekväm arbetstid till exempel, säger Andreas Bergh.

Debatten med låglönejobb är inte ny men har blossat upp i och med den stora flyktingströmmen. Facket brukar mena att låglönejobb skapar ett a- och ett b-lag på arbetsmarknaden om inte alla har lika villkor, men enligt Andreas Bergh kan dagens situation få allvarliga konsekvenser.

– Problemet är att alternativet förmodligen är ännu sämre. Alternativet är att de nyanlända som kommer hit inte får något jobb överhuvudtaget. Då blir det en kostnad och på lång sikt blir det sannolikhet sociala problem som kommer utav fattigdom, arbetslöshet och utanförskap, säger Andreas Bergh, universitetslektor vid Lunds universitet.