Bidrag för nyktrare studenter

Studenthälsan i Uppsala har fått 225 000 kronor för att göra Uppsalas studenter nyktrare.
Bidraget kommer från statliga alkoholkommittén och ska användas till utbildning om alkhoholens risker. Först och främst skall nyckelpersoner inom studentvärlden som exempelvis nationskuratorer och utskänkningsansvariga utbildas. Enligt Claes-Göran Swahn som är Studenthälsans direktör har Uppsalastudenterna en mycket liberal inställning till alkohol. Många studenter som kommer till staden ökar sin konsumtion och han vill med hjälp av pengarna kunna föra samtal med studenter som är oroliga över sitt drickande. - Vi ska inte torrlägga Uppsala, men vi ska predika måttlighet, säger han.