Regeringen låter försvaret öva mer på skjutfält

2:25 min

Försvaret ska få öva mer i Stockholms skärgård efter beslut av regeringen.

Regeringen går därmed Försvarsmakten till mötes och lättar begränsningar som länsstyrelserna tidigare slagit fast.

Sverige måste ha fungerande övningsområden, menar försvarsminister Peter Hultqvist.

– Nu ska vi öka den militära förmågan och då måste vi också ha fungerande övningsområden, säger Peter Hultqvist.

Men samtidigt blir det mer skjutande för vanliga personer ute i skärgården - kan inte det vara ett problem?

– Det är alltid en balans i det här sammanhanget och för att öka den militära förmågan så måste Försvarsmakten också kunna öva.

Det märks och hörs när försvaret använder sina skjutfält. Ekot har tidigare berättat om att försvaret sedan många år väntar på beslut om hur mycket 19 skjutfält får användas runtom i landet. 

Nyligen fattade regeringen beslut om sju skjutfält i Stockholms skärgård. Där sätts tak för hur många dygn per år som fälten får utnyttjas och hur många skott som får skjutas.

Sammantaget innebär besluten att försvaret får öva fler dygn än vad länsstyrelserna tidigare bestämt. Exempelvis har de stoppat övningar vår- och sommartid men det ändras nu för två skjutfält, Mellsten och Roten.

Övriga skjutfält kan också undantagsvis utnyttjas sommartid om det behövs för övningar för beredskap och internationella insatser. 

– Det gör att det blir lättare för oss att kunna utbilda och öva våra soldater och sjömän för att kunna försvara och stärka Sverige och Sveriges intressen. Så det är väldigt bra ur det perspektivet, säger Lina Weinmann som är chef för Försvarsmaktens miljöprövningsenhet.

Regeringen hänvisar i besluten till det försämrade säkerhetspolitiska läget och att försvarets förmåga ska stärkas enligt försvarsbeslutet och då krävs fler övningar.

Även om Försvarsmakten är nöjd med besluten önskade den ännu fler övningsdygn, inklusive under sommaren.

Kristdemokraternas försvarspolitiker Mikael Oscarsson är inte helt nöjd med regeringens beslut och vill ha snabbt besked om övriga skjutfält.

– Det går ju till viss del åt rätt håll. Men samtidigt är det inte alls till de nivåer som Försvarsmakten själv vill ha och det är också viktigt att se man inte ens kommit halvvägs. Det är 14 av 20 överklaganden som återstår.

Regeringen slopar också ett gränsvärde för hur mycket övningar får bullra i omgivningen och slår i stället fast att försvaret ska försöka minska bullret. Det är viktigt enligt Lina Weinmann.

– Försvarsmaktens verksamhet är inte att jämföra med en ventilationsfläkt utan det är ett buller som man får välja att hantera och begränsa genom att begränsa den tid på dygnet vi får öva och hur många skjutdagar vi får ha, säger Lina Weinmann