Kilometertjock is täckte havet i Arktis

1:43 min

Kilometerlånga spår har mätts med hjälp av modern teknik på grundare områden över hela Norra ishavet. Forskare tror nu att hela detta enorma hav har varit täckt av en glaciär.

Martin Jakobsson och hans forskarkollegor på isbrytaren Oden har studerat Norra Ishavets botten. Det ser ut som om en jättekratta gått fram över botten, konstaterar de.

– Den är alltså helt kammad. Spåren är så utspridda, de går på sådana system att det inte har gjorts av enstaka isberg. De går parallellt med varandra de här spåren. Precis som en kratta.

De parallella 10-20 meter djupa krattspåren på havsbotten är glidspår av en tusen meter tjock is, har forskarna räknat ut.

Eftersom mängder med kilometerlånga spår mätts med hjälp av modern teknik på grundare områden över hela Norra ishavet, menar professor Martin Jakobsson att hela detta enorma hav varit täckt av en glaciär.

Spåren är daterade till 140 000 år före vår tideräkning. Hypotesen att hela norra ishavet varit glaciärtäckt presenterades på 1970-talet. Men många forskare har tvivlat på att det kan ha varit möjligt att ett så stort hav helt har kunnat kapslas in av glaciäris.

Men mätdata som nu publiceras i tidskriften Nature bekräftar alltså den gamla hypotesen. Men vad har vi nu för nytta, vad har vi för glädje av denna nya kunskap?

– Ja, det är mycket det här med grundforskning. Vad har vi för glädje av grundforskning. Det är väl lite det här med den oväntade nyttan som kan ploppa upp på sidan när man borrar i frågeställningar.

– Det vi har i bakhuvudet hela tiden är hur isar beter sig. Kopplingen mellan marina isar, shelfisar och landisar och hur de beter sig, det är nog en av de viktigaste frågeställningarna att lösa när det gäller framtida havsnivåförändringar, säger