Sänkt straff för stenkastning

Högsta domstolen sänker straffet för den Norrköpingsbo som dömts för att både ha anstiftat, anfört och deltagit i göteborgskravallerna förra sommaren. Straffet sänks från 1 år och åtta månader till fyra månaders fängelse.
HD betonar i domen att det är ett allvarligt brott att kasta sten och andra föremål mot polismän, men jämfört med liknande brott måste straffet vara väsentligt lägre än vad som dömts ut i hovrätten, anser HD. - Det här är helt i överensstämmelse med den praxis som finns och som jag hävdat hela tiden. Sett ur rättsväsendets synvinkel måste vi se detta som väldigt positivt, säger Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborg universitet, till TT. Han trodde inte att HD skulle ändra straffet från hovrätten på ett år och åtta månader. - Jag är förvånad, men jag är positivt överraskad över att Högsta Domstolen har en sådan resning så att de vågar döma det riktiga straffet. HD vågar säga det, trots att det leder till fruktansvärt stora problem för det juridiska systemet nu, säger Töllborg. Han syftar på alla dem som dömts och där domen vunnit laga kraft. De kan komma att begära resning bland annat på resningsgrunden "besvär över domvilla". Det innebär att en domstol har dömt väldigt fel. - Men frågan är om dessa tidigare domar är tillräckligt starka skäl till resning, funderar Töllborg. Han ser också en möjlighet för redan dömda att vända sig till Europadomstolen. - Där skulle de kunna vinna. Europakonventionen är omedelbart tillämplig som svensk lag i dag. - Men de elegantaste möjligheten, som att rädda allas ansikte, är att de som är dömda på lång tid vänder sig till regeringen och begär nåd. En annan konsekvens av HD-utslaget är att andra dömda med domar som ännu inte vunnit laga kraft vänder sig till HD för prövning samt att åtal kommer att läggas ned. - Jag tror att åklagarmyndigheten i Göteborg får sätta sig ned och tänka igenom detta här. De kommer inte att åtala lika mycket efter detta. Och när de åtalar kommer naturligtvis tingsrätten att hålla sig till HD:s dom i detta mål, säger Dennis Töllborg. Högsta domstoler utreder just nu också om flera personer från Stockholmsområdet ska få sina domar prövade.