Laglig hamn

Miljöchefen i Botkyrka är nu beredd att säga ja till den olagliga hamnen i Kagghamra i Grödinge. I mer än 30 år har kommunen diskuterat med markägaren utan att komma fram till någon lösning.
Nu har ägare erbjudit sig att gå med på skyddszoner för att rädda laxen i Kagghamraån - en av kustens främsta lokaler - mot att han får tillstånd till hamnverksamheten. Och miljöchefen Nils-Gunnar Sahlman säger till Radio Stockholm att han är beredd att acceptera erbjudandet - förutsatt att miljödomstolen också säger ja.