Skolvalet bland länets skolor

Bland länets skolor var det på Rikspappersskolan i Markaryd och på Esaias Tegnérgymnasiet i Växjö, som eleverna visade störst intresse för årets skolval. På de båda skolorna hade cirka 80 procent röstat.
Lägst valdeltagande, drygt 20 procent, var det på Gymnasieskolan i Uppvidinge och Kungsmadsskolan i Växjö. Röstningen har skett på internet och det har varit stora tekniska problem, vilket gjort att röstningen fått en hel del kritik.