Södra vinst

Skogskoncernen Södra redovisar en vinst efter årets första kvartal på 84 miljoner kronor. Den totala netto omsättningen var 2,8 miljarder. Efterfrågan på pappersmassa ökade under det fösta kvartalet, men priserna var fortsatt pressade och nu är botten nådd meddelar man från Södra som aviserat om prishöjningar från april-maj.