Vad kan jag själv göra för att öka integrationen?

10 min

Över 160 000 personer sökte asyl i Sverige förra året och diskussionen om hur man politiskt ska motverka segregationen har bara börjat. På gräsrotsnivå görs det en hel del försök att mötas över språkgränserna, men det är inte något som är självklart för många i Sverige idag. Reportage av Anna Roxvall.