Allt fler lånar via Internet

Internet blir ett allt vanligare redskap i vardagen - det märks också hos bolåneföretaget SBAB. 45 procent av SBABs nya kunder i Jönköpings län lämnade in sin låneansökan via internet under förra året. Uppsala- och Stockholmsborna är flitigast på låneansökan via datorn - där är det cirka 60 procent som lånar via internet.