Bättre hjälp till njursjuka

Njursjuka ska få snabbare hjälp i Värnamo. Det är landstinget som satsar 15 miljoner på att fördubbla antalet dialysplatser vid Värnamo sjukhus, skriver Värnamo Nyheter. I dag kan njursjuka tvingas åka till andra sjukhus i brist på plats. Vid dialys renas blodet på konstgjord väg när njurarna inte fungerar.