Unikt skogsprojekt i Huskvarna

Göteborgs universitet ska dra igång ett unikt projekt i Bondbergets naturrreservat i Huskvarna. Man ska bland annat se om den biologiska mångfalden ökar eller minskar när man gallrar i skogsområden. Enligt länsstyrelsen är det här ett projekt vars resultat kan bli avgörande för naturvården i hela Västra Götaland ocn säger därmed ja till att universitetet sätter igång. Samtidigt uppmanar man markens ägare, Jönköpings kommun, att hjälpa till i projektet.