Nyanlända kan bli räddningen för vård och omsorg

1:44 min

Nu inför Arbetsförmedlingarna i hela Sverige ett nytt sätt att fånga upp nyanlända kvinnors kompetens. Metoden har redan testats under förra i Norrbotten med gott resultat.

Det har gått fem år sedan Arbetsförmedlingen fick ansvar för nyanlända invandrare genom etableringsuppdraget. En särskild utmaning har varit att ge kvinnor insatser som praktik, arbetsmarknadsutbildning eller subventionerade anställningar, på samma villkor som männen.

För att utjämna skillnaderna har tio arbetsförmedlingskontor testat ett nytt arbetssätt under förra året, bland annat i Norrbotten och Västerbotten. I år ska det införas inom hela Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har tagit fram ett nytt, mer strukturerat arbetssätt för att säkerställa att allas kompetens fångas upp på ett likvärdigt sätt.

Det nya systematiserade arbetssättet innebär till exempel att alla arbetsförmedlare använder en ny checklista, där de ställer samma frågor till samtliga nyanlända inom etableringsuppdraget.

Tanken är att den nya metoden också ska underlätta för Arbetsförmedlingens handläggare inom etableringsuppdraget, som har fått ansvar för allt fler personer.

Antalet deltagare i etableringsuppdraget fortsätter att öka stadigt och var i slutet av året uppe i drygt 53 000 personer.

Det finns redan idag och kommer att finnas i framtiden stort behov av personal till vård och omsorg. Där hoppas man på Arbetsförmedlingen på nyanlända ska bli en stor resurs.

 – Absolut vi är för få Norrbottningar och Västerbottningar så vi behöver all arbetskraft vi kan få. Vi ser att det finns en hel del personer med lite olika startsträcka när det gäller utbildning och språk som kan komma ut i vård och omsorgsjobb, säger Göran Nilsson, regionchef vid Arbetsförmedlingen norra Norrland. 

Utöver att det är yrken där det är lätt att få jobb så kan människor med en annan bakgrund än svensk göra stor nytta.

 – Det är någon ingen nackdel att det inom dom här yrkeskategorierna, speciellt inom barn- och äldreomsorg, finns personal som behärskar andra språk, säger Göran Nilsson.