"Sverige kan vara i krig om några år"

1:35 min

Arméchefen Anders Brännström går nu längre än vad försvaret och försvarspolitiker brukar göra och säger att Sverige kan vara i krig om några år.

Bakgrunden är den negativa utvecklingen i Ryssland med angrepp mot Ukraina och den ökade osäkerheten i Europa.

Svenska försvars- och utrikespolitiker har målat en allt mer negativ säkerhetspolitisk bild de senaste åren.

Orsaken är den negativa demokratiska utvecklingen i Ryssland, landets stärkta försvarsförmåga, allt flitigare övande kring Östersjön och angrepp mot Georgien och Ukraina.

I försvarspropositionen från förra året står det att "kriser eller incidenter som inbegriper militära maktmedel kan uppstå" och att angrepp aldrig kan uteslutas.

Men Anders Brännström väljer alltså att gå ett steg till. Anledningen är att han i intern skrift inför Markstridsdagarna nästa vecka vill vara tydlig inför sina underlydande inom armén.

Något direkt angrepp enbart mot Sverige tror inte Brännström på, utan ser precis som andra försvarsanalytiker att Sverige kan bli indraget om det blir kris i exempelvis Baltikum.

Försvarsmaktens officiella linje står kvar, trots Brännströms uttalanden. På försvarsmaktsbloggen skriver generallöjtnant Dennis Gyllensporre att det i dag inte finns något direkt militärt angreppshot mot Sverige men att ett militärt angrepp aldrig kan uteslutas, även om det är osannolikt.