Östergötland

Fossilfria transporter målet i regional utmaning

5:16 min

Östergötland ska genom ett nytt företagsnätverk bli en förebild för resten av landet i övergången till fossilfria transporter. Idag lanserades  Östgötautmaningen.

I samband med invigningen av årets E-week, en mötesplats för aktörer inom energi- och miljöområdet presenterades satsningen Östgötautmaningen. Målet är att bygga ett företagsnätverk för att gemensamt visa att det går att ställa om till förnybara bränslen utan att tappa på marknaden.

– Östergötland har viljan att göra hands-on-saker och inte sitta och vänta på mer långsiktiga lösningar, säger Markus Ekelund från hållbarhetsföretaget 2050 som presenterade satsningen. Han nämner i sammanhanget en tydlig målsättning hos regionen, samt universitetets starka kompetens inom området.

Till en början handlar "Östgötautmaningen" om att ansluta fler företag till nätverket och gemensamt ta fram idéer för att förverkliga målet om fossilfria transporter genom länet.

För att klara utmaningen krävs även politiskt engagemang på nationell nivå, säger Kristina Yngwe (C), vice ordförande i Riksdagens miljö & jordbruksutskott. Dagens regelverk samt ett lågt oljepris tillhör några av utmaningarna, berättar hon.

– Just nu är det väldigt billigt att smutsa ner, säger Kristina Yngwe. Där krävs det ett politiskt mod och uppmuntrande åtgärder för att klara en fossilfri övergång.