"Sågverksbranschen hotad"

De svenska sågverken pressas av höga virkespriser och hård konkurrens från bland annat Baltikum. Roger Assestål, tidigare vice VD i statliga skogsbolaget Assidomän, tror därför att 70 av de 170 medlemsföretagen i Sågverkens Riksförbund riskerar att försvinna under den kommande tioårsperidoden.
Det arbetar uppemot 13 000 personer i den svenska sågverksindustrin och mellan 8 000 och 10 000 av dessa har sina arbetsplatser på de 170 mindre företag som är medlemmar i Sågverkens Riksförbund. De här sågarna äger inget eget virke utan tvingas köpa in allt sitt timmer på en marknad som domineras av stora skogsbolag och starka skogsägarföreningar och det här leder till relativt höga inköpspriser för sågbolagen. Enligt Sture Carlsson, VD i Sågverkens Riksförbund, så måste branschen säga upp fyra av tio anställda för att bli lönsam, eller få skogsägarna att sänka virkespriset med drygt 10 procent: Sågverken i Sverige säljer allt från bräder till färdiga takstolar, årsomsättningen ligger på omkring 30 miljarder och 70 procent av detta går på export, enligt Sågverkens riksförbund. De senaste åren har konkurrensen från Baltikum och Ryssland ökat rejält, vilket också har pressat ned lönsamheten. För att sågverken ska kunna utvecklas så behövs enligt deras samarbetsorganisation en vinstmarginal på 8 procent och dit är det långt kvar både för de fristående verken och för de stora skogsbolagens sågar, som också har problem.