Svårt för invandrare att klara sig som pensionärer

1:56 min

Pensionssystemet bygger på att man både bott länge och jobbat länge i Sverige. I Stockholms län är nästan alla, 96 procent av de pensionärer som behöver extra försörjningsstöd utöver pensionen för att klara sig, just utlandsfödda.

En av dem som är i den situationen är Eva, 64, som egentligen heter något annat. Istället för att planera för sin pension måste hon vidareutbilda sig till tolk för att klara sin försörjning. 

– Det är självklart att det är oro. Jag vill förlänga mitt jobb på grund av att jag känner oro för framtiden, säger hon. 

De låga pensionerna för personer som invandrat i vuxen ålder beror på låga inkomster och att många arbetat i få år. Och för att få full garantipension som är ett skydd för personer med liten eller ingen inkomst måste man ha bott i Sverige i minst 40 år. Äldreförsörjningsstöd är ett försörjningsstöd för personer med liten eller ingen pension och i Stockholms län är nästan alla som får det försörjningsstödet utlandsfödda.

Eva säger att hon är besviken över den otillräckliga information som invandrare får från pensionsmyndigheten.

– Jag skulle kunna tänka mig att när man fyller 62 att det skulle kunna komma lite information. Hur ska du planera din pension, vad är dina visoner och hur ska du som kommit sent till landet planera din pension.

Utsatta gruppers låga pensioner får PRO att reagera. Anders Thoré sakkunnig i pensionärsekonomi på PRO menar att det nya pensionssystemet är utformat så att det skulle löna sig att arbeta och att det inte gör det idag. Trots att man arbetat ett antal år i Sverige så syns det inte.

– Många som invandrar sent kommer betala in pengar till pensionssystemet. Men de kommer inte få tillbaka lika mycket som de betalat in, säger han.