Armbandet som analyserar din svett

1:32 min

Forskare vid Berkeley i Kalifornien har utvecklat ett armband som kan mäta halten av olika salter och ämnen i svetten som utsöndras när vi motionerar. Det kan exempelvis ge svar på blodsockervärden och vätskebrist. 

– Det är just att man får alla dessa värden direkt som är speciellt. Många moderna teknologier har alltså sammanförts i en avläsningsenhet, säger Carl Johan Sundberg, professor som forskar om arbetsfysiologi vid KI i Solna.

Armbandet mäter fyra olika substanser som finns i svetten som utsöndras när vi motionerar. Därefter kan data snabbt skickas till en smart telefon.

Salterna som mäts är natrium och kalium, där man direkt kan utläsa från värdena om man är nära uttorkning och vätskebrist. Man mäter också mjölksyrevärden som kan ge en fingervisning om hur hög intensiteten i ens träning är. Även druvsockerhalten i svetten går att avläsa och det kan ge ledtrådar om blodsockervärden.

För de här två ämnena mjölksyra och druvsocker krävs det mer forskning, bland annat för att se exakt hur sambandet mellan druvsockret i svetten och blodsockret ser ut.

Armbandet är framför allt användbart för elitidrottare och skulle kunna komplettera alla de tester som idrottare utför på sig själva. Men det gäller att vara vaksam så att man inte fixerar för mycket på värdena.

– Självklart måste man känna efter hur det faktiskt känns när man tränar, men jag tror att sådana här mätvärden kan vara ett bra komplement för elitidrottare. Men som vanlig motionär gäller det att tänka efter och använda alla hälsoappar av en tydlig anledning, och inte låta dem ta över för mycket, säger Carl Johan Sundberg.

Referens: Wei Gao et al. Fully integrated wearable sensor arrays for multiplexed in situ perspiration analysis. DOI: 10.1038/nature16521