ATL: Holländskt företag sålde kött till Gothemsgården

Köttet som Gothemsgården sålt som svenskt Krav-kött kom från ett holländskt företag, skriver jordbrukets affärstidning ATL.

Det holländska företaget uppger för ATL att de exporterat nötkött till Sverige i omkring 20 år. De är för närvarande inte misstänkt för några oegentligheter och företrädare för företaget vill inte kommentera affären.

En del av köttet har enligt ATL köps från holländska bönder men huvuddelen importeras från diverse länder som Tyskland, Irland, Östeuropa och Storbritannien.