Milko anmälda för miljöbrott

Milko mejeri har anmälts för miljöbrott.
Det är mejeriet i Östersund som släppt ut 50 liter salpetersyra, som bildar den mycket giftiga gasen svavelväte. Utsläppet berodde på att en kontakt rubbades i diskanläggningen, vilket ledde till att andelen salpetersyra överdoserades. Dessutom var en spärrfunktion i dataprogrammet som övervakar processen felprogramerad.